Právě jste se začetli do řádek, které stojí na úplném prvopočátku vzniku knihy Koukej, kdo já jsem! Tyto řádky mají za cíl upoutat vaši pozornost a přimět vás k tomu, abyste měli chuť přispět svým příběhem do jejího obsahu. O čem to celé bude a jak můžete přispět čtěte v následujícíh řádcích...

Kniha má pojednávat o nás a našich profesích, se kterými se setkáváme v každodenním životě a nebo o kterých často ve skrytu duše sníme. Klade si za cíl přiblížit čtenáři slunné a stinné stránky, jednotlivých profesí, potvrdit/vyvrátit mýty, které o profesích kolují a zároveň přimět čtenáře k pochopení chování/jednání lidí, kteří tyto profese vykonávají. Tato kniha bude primárně určena studentům ZŠ a SŠ, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, ale také jejich rodičům a širší veřejnosti, kterou zajímá nahlédnout "pod pokličku" profesím kolem sebe. 

Nyní máte možnost přiblížit ostatním plusy a mínusy své práce (možná i svého poslání :-)) zaujmout je, nebo naopak upozornit potenciální zájemce o vaši profesi na její úskalí, které nemusí být na první pohled zřejmé. Pojďme se společnými silami snažit o dobrý výběr povolání našich dětí. Pojďme usilovat o vzájemné porozumění a úctu jeden k druhému ať děláme cokoliv. Všichni jsme součástí řetězce a často si ani neuvědomujeme, jak jsou naše profese na sebe navázané a jedna bez druhé neproveditelné. 

Jak může přispět vy? 
Budu opravdu vděčná, pakliže věnujete kousek ze svému drahoceného času a pečlivě vyplníte dotazník, který jsem připravila a informace v něm budou sloužit jako jeden z pokladů pro vznik této knihy. 

https://forms.gle/C5xmjGnwNqiHw5Qx6

Za spolupráci předem moc a moc děkuji. 

Vaše snad ne příliš bláhová :-) Ivana Štěrbová

 

-